Tài trợ bởi vatgia.com
logo
vn en Facebook Zalo Youtube Google 139-141-143 Đại lộ 3, P.Phước Bình, TP. Thủ Đức, TP.HCM
con heo
0976 486 999
0868 206 888
Tên sản phẩm TYVAL 425 MIX
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm TYLAN - DOX
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm AMOX - COLIS
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm DOXY - COLIS
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm KHOÁNG ADE KÍCH TRỨNG
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm BENDAZOL
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm ERY-COLIS
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm AMOX-500
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm Linco - Spex Mix
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm TICOSIN MIX
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm METHOCIN
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm NANO ÚM
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm DOXYMIX
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm NANOPRO TRỨNG
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm PIRIN – C
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm ENROCIN 20%
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm TETRA 50%
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm TYLOVET
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm GENTA-DOXY
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm Kháng Sinh Tổng Hợp
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm AMPI-SULFA
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
« 1 2 »
Nanovet pharma Nanovet pharma

CÔNG TY CỔ PHẦN NANOVET PHARMA

Địa chỉ: 139-141-143 Đại lộ 3, Phường Phước Bình, TP. Thủ Đức, Tp. HCM

Điện thoại: 0976486999 - 0868206888

Email: nanovet.southvn@gmail.com

Web: nanovetpharma.com.vn

0976 486 999