Tài trợ bởi vatgia.com
logo
vn en Facebook Zalo Youtube Google 139-141-143 Đại lộ 3, P.Phước Bình, TP. Thủ Đức, TP.HCM
con heo
0976 486 999
0868 206 888
Tên sản phẩm FLOCOLIHEN
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm Methocin-Tri
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm SULFA TRI 5-1
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm DOXY-HENCOLI
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm MICOSIN
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm NANOCOLI
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm NANOFLOCIN
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm NANOCOC
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm COLI LỴ
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm THIAM 100
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm TOLTRACOCCIS (Đặc trị cầu...
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm Doxy hen suyễn coli (Đặc trị...
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm TOLTRACOCCIS
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm ENROFLO
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm MEN VI SINH-VIT
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm IOD SÁT TRÙNG
Loại sản phẩm GIA SÚC, GIA C...
Giá Liên hệ
Nanovet pharma Nanovet pharma

CÔNG TY CỔ PHẦN NANOVET PHARMA

Địa chỉ: 139-141-143 Đại lộ 3, Phường Phước Bình, TP. Thủ Đức, Tp. HCM

Điện thoại: 0976486999 - 0868206888

Email: nanovet.southvn@gmail.com

Web: nanovetpharma.com.vn

0976 486 999