Tài trợ bởi vatgia.com
logo
vn en Facebook Twitter Youtube Google 139-141-143 Đại lộ 3, P.Phước Bình, Q.9, TP.HCM
con heo
08-3728-1507
08-3728-1508
08-3728-1507
08-3728-1508
08-3728-1507
Truy cập hiện tại: 3
Truy cập hôm nay: 154
Tổng truy cập: 116300
Tên sản phẩm SULFA TRI 5-1
Loại sản phẩm NANOFARM
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm PIRIN – C
Loại sản phẩm NANOFARM
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm Methocin-Tri
Loại sản phẩm NANOFARM
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm FLOCOLIHEN
Loại sản phẩm NANOFARM
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm Tulacin 250
Loại sản phẩm NANOFARM
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm BACTAM - LA
Loại sản phẩm NANOFARM
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm Cefanew-LA
Loại sản phẩm NANOFARM
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm Flu-Fenicol LA
Loại sản phẩm NANOFARM
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm Cafein-Gluco
Loại sản phẩm NANOFARM
Giá Liên hệ
Tên sản phẩm Linco - Spex Mix
Loại sản phẩm NANOFARM
Giá Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN NANOVET MIỀN NAM

Địa chỉ: 139-141-143 Đại lộ 3, Phường Phước Bình, Quận 9, Tp. HCM

Điện thoại: 08-3728-1507

Email: nanovet.southvn@gmail.com

Web: nanovetmn.com

08-3728-1507